Handling og konsekvens er væsentligt for stabil drift i en virksomhed.

Virksomheder kan have forskelligt behov for løbende at kunne se konsekvensen af tiltag. Nogle virksomheder kan måske være i et så stabilt marked, at ajourført bogføring er nok til at skabe den nødvendige tryghed. Andre kan være et marked, hvor der løbende skal tages initiativer og prøves nye aktiviteter af. 

Her kan det være af afgørende betydening, at der man løbende kan se konsekvenserne, både driftsmæssigt, men især også på likviditeten og balancen. 

Derfor indeholder en løsning fra DynamicON altid et tæt integration til en dynamisk budgetmodel, der løbende er opdateret med:

 

  • Realiserede data

  • Budgetter for den resterende periode

  • Rullende estimater for årets resultat

  • Balancebudget

  • Likviditetsvirkningen 

  • KPI ‘er og nøgletal nøje afstemt til virksomhedens behov

Læs mere om DynamicON budgetløsninger her